Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przyroda

STAWY W BOROWEJ

Przepiękny obszar położony jest na Równinie Oleśnickiej o powierzchni 188,73 ha, około 20 km na wschód od Wrocławia, pomiędzy miejscowościami Borowa i Bielawa. Obejmuje 4 duże stawy rybne, o całkowitej powierzchni 15 ha, stanowiące utrwalony element krajobrazu Równiny. Powstały w XII-XIII wieku i od tego czasu są użytkowane w tradycyjny sposób. Polega to m.in. na okresowym spuszczaniu wody i odsłanianiu mulistego dna. Ten typ użytkowania utrzymuje się do dzisiaj. Największe znane stanowisko rośliny koleantusa delikatnego Coelanthus subtilis w Polsce. Obszar NATURA 2000.

Informacje dodatkowe:

http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=40


ARBORETUM im. prof. STEFENA BIAŁOBOKA

arboretum-21-mateusz pietrusArboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka to prawdziwy kompleks kultury leśnej, z oazami wyciszenia i spokoju. Możemy w nim zobaczyć park różaneczników, jedną z największych kolekcji sosen w Polsce, ogród skalny oraz liczne stawy z upiększającymi je mostkami i kładkami. Ponadto znajduje się tu również tzw. Zielona Szkoła, będąca punktem organizacyjnym i ekspozycyjnym sezonowych wystaw zbiorów przyrodniczych np. owadów lub roślin oraz ekspozycji fotograficznych. Szkoła prowadzi lekcje przyrody, konferencje i spotkania przyrodników.

Oprócz produkcji materiału na potrzeby selekcji leśnej, w arboretum zgromadzono ok. 1800 gatunków i odmian drzew, krzewów i krzewinek, w tym 150 gatunków i odmian rododendronów, 80 azalii, 60 świerków, 50 pierisów, 50 jałowców, 50 sosen, 30 żarnowców, 20 jodeł, 20 brzóz, 35 buków, 15 olsz, 10 dębów i wiele innych. Kolekcje te są zgromadzone na terenach leśnych i porolnych o powierzchni 150 ha.

Zwiedzający widzą na własne oczy tysiące gatunków drzew i krzewów rosnących na całym świecie. W arboretum rosną krzewy i byliny ozdobne z całego świata, także te egzotyczne. Tu niewątpliwie swe pierwsze kroki skierują ci właściciele ogrodów, którzy zechcą podpatrzeć, co warto przenieść do swojego ogrodu.

Informacje dodatkowe:

ARBORETUM LEŚNE im. prof. Stefana Białoboka przy Nadleśnictwie Syców

ul. Leśna 6, Stradomia Dolna, 56-504 Dziadowa Kłoda tel./fax. 62 785 13 25.

Arboretum jest czynne od 1 kwietnia do 31 października w godz. 9.00 - 17.00

Zgłoszenia grup i wycieczek zorganizowanych oraz punkt sprzedaży roślin: 609 431 901.

CZERWOŃCZYK FIOLETEK

SNAG-11222Czerwończyk fioletek Lycaena Helle przedstawiciel rzędu motyli. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 10 lat nastąpiła 20-50% redukcja jego populacji w Europie. Wyginął na Łotwie, Słowacji, Węgrzech i w Czechach, a w Austrii i Niemczech jest skrajnie zagrożony. Głównym miejscem występowania gatunku są łąki w dolinach rzek oraz obrzeża torfowisk niskich. Zasiedla zazwyczaj lekko przesuszone, stosunkowo ciepłe miejsca osłonięte od wiatru na skrajach lasów i w pobliżu zadrzewień. Jego gąsienice żerują na rdeście wężowniku (Polygonum bistorta). Znajdujące się w naszym kraju stanowiska uznawane są za rezerwuary tego gatunków w skali całego kontynentu europejskiego. Czerwończyk fioletek objęty jest ścisła ochroną, wpisany został do Polskiej czerwonej księgi zwierząt oraz na Czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. BIERUTÓW to jedno stanowisko czerwończyka fioletka wymieniane z 39 obszarów Natura 2000. Chroniony jest także rdest wężownik, którym motyl się żywi.

Lasy Grędzińskie

Lasy Grędzińskie położone są na Równinie Oleśnicko-Bierutowskiej, mają bardzo dużą powierzchnię- 3 112,4 ha, w obrębie doliny Widawy oraz terenów do niej przyległych. Roślinnością, która dominuje w tym obszarze są zróżnicowane lasy, takie jak: grądy, łęgi nadrzeczne i lasy aluwialne. Lasy Grędzińskie dają ostoję wielu gatunkom roślin chronionych, m.in.: goryczki wąskolistnej, podkolana białego, wawrzynka wilczełyko. Tereny te obfitują także w liczne mokradła stanowiące miejsce występowania płazów i bezkręgowców takich jak: bóbr, czerwończyk, dzięcioł, kozioróg dębosz, kumak, modraszek, mopek, nocek duży, przeplatka aurinia, traszka grzebieniasta, trzepla zielona, wydra. Obszar starego nadrzecznego drzewostanu liściastego charakteryzuje się bogactwem rzadkich gatunków ptaków (np. dzięcioł średni, dzięcioł czarny, dzięcioł zielonosiwy, dzięciołek, siniak, muchołówka białoszyja). Ptaki występują także w lasach zalewowych (np. bocian czarny, żuraw, bielik, słonka, strumieniówka), na suchych polanach i skrajach lasu (np. dudek, turkawka, ortolan), oraz na podmokłych łąkach zalewowych (np. cyranek, czajka, bekas, krwawodziób, rycyk, świerszczak, świergotek łąkowy, pokląskwa, derkacz).

Lasy Grędzińskie i ich pobliskie rejony urzekają i zachwycają bogactwem krajobrazów i kolorów oraz różnorodnością fauny i flory. Nadają się doskonale do turystyki rowerowej, konnej i pieszej. Do ciekawych atrakcji należy położona niedaleko obszaru wieś Nadolice Wielkie, w której znajduje się jedyny w Polsce i jeden z trzech w Europie Parków Pokoju (pozostałe: pod Paryżem i Budapesztem). Lasy Grędzińskie to obszar objęty ochroną w ramach sieci Natura 2000. Więcej na stronach natura2000. Jednak warto to wszystko zobaczyć na własne oczy...